ЗАЈЕДНО КА ЦИРКУЛАРНОЈ ЕКОНОМИЈИ 

ШАНСА ЗА НОВЕ ОДРЖИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

Циркуларна економија је економски модел у којем материјали и производи након употребе не губе вредност и не постају отпад. Напротив, уз помоћ иновативне технологије циркуларног (еколошког) дизајна, и они се могу вратити у производни процес неограничен број пута.

 

ЕУ и циркуларна економија

Европска комисија интензивно ради на успостављању ресурсно одрживог економског модела у партнерству са стручном јавношћу и експертима из различитих области.

Србија и циркуларна економија

Бројне активности су започете у Републици Србији од 2015. године у циљу промене линеарног приступа производњи и потрошњи у правцу циркуларне економије.

O циркуларној економији

У овом економском моделу, постоји одрживије вредновање и употреба (већ коришћених) материјала у коме се поред економских користи једнако вреднује однос према природи и експлоатацији ресурса

Мапа Корисних Линкова

Како би вам олакшали транзицију ка циркуларној економији издвојили смо за вас пар линкова са више информација

ИЗВОР ЗНАЊА

ДОКУМЕНТИ

ПУБЛИКАЦИЈЕ

ПРОЈЕКТИ

КОНТАКТ

 

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/2600-433

 
 
Контакт особа:
Александра Вучинић, руководилац групе

Група за кружну и зелену економију
Сектор за стратешко планирање и пројекте
email: aleksandra.vucinic@ekologija.gov.rs


Ова интернет презентација је припремљена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, у оквиру пројеката у области циркуларне економије. За садржај је искључиво одговорно Министарство заштите животне средине, и он не мора нужно да одражава ставове УНДП-а